Auckland Cycle Touring Association
Taranaki Tunnel Tour, 2007

         Photo Index

 Mokau to Whangamomona
Whangamomona to New Plymouth
New Plymouth to North Egmont
Around New Plymouth
New Plymouth to Urenui
Urenui to Mokau
The Tunnels